logokk.jpg

2016                                                                                                                                    

Welkom by die webtuiste van die Kemptonparkse Kunswedstryd.
Lees asb die nuwe sillabus sorgvuldig deur aangesien daar baie veranderinge aangebring is.

Welcome to the website of the Kempton Park Eisteddfod.
Please read the new syllabus carefully as a lot of changes have been made.

 

Sluitingsdatums 2016                            Closing dates 2016

 

Pre-Primêr - 29 April 2016                          Pre-Primary - 29 April 2016

(Slegs drama individueel)                                                                 (Drama individual only)

Alle ander afdelings - 6 Mei 2016              All other sections - 6 May 2016

Om as affiliaat te registreer, kliek hier.
To register as affiliate, click here

Om aan te teken, kliek hier.
Lees asb die Riglyne vir inskrywing voordat u met die inskrywingsproses begin.

To log in, click here.
Please read the Guidelines for entry before you start with the entry process.

                                                  

Vir enige navrae, kliek hier.
For any queries, click here.

                                                                         logokk.jpg