2015 - Ons 40ste bestaansjaar!


Welkom

Welkom by die webtuiste van die Kemptonparkse Kunswedstryd.
Lees asb die nuwe sillabus sorgvuldig deur aangesien daar baie veranderinge aangebring is.

Inskrywings word aanlyn gedoen. Hou hierdie spasie dop vir wanneer inskrywing oopmaak.

 

Sluitingsdatums vir inskrywings:

Pre-Primer: 22 April 2015

Ander afdelings: 14 Mei 2015

 

2015 - Our 40th anniversary!

 

Welcome

Welcome to the website of the Kempton Park Eisteddfod.
Please read the new syllabus carefully as a lot of changes have been made.


Entries are done online.  Watch this space to see when entries open.


Closing date for entries:


Pre-Primary: 22 April 2015

Other sections: 14 May 2015