Welkom

Welkom by die webtuiste van die Kemptonparkse Kunswedstryd.
Lees asb die nuwe sillabus sorgvuldig deur aangesien daar baie veranderinge aangebring is.
Daar word hierdie jaar vir die eerste keer aanlyn ingeskryf,
so ons maak staat op u samewerking en geduld met die groot verandering.

Kliek hier vir riglyne oor hoe om te affilieer
Wanneer u die riglyne gelees het, kliek hier om te Affilieer
Kliek hier om aan te teken

Volledige riglyne vir inskrywing: Guidelines_for_entry_-_Version_1_-_1_February_2014.pdf

Sluitingsdatums vir inskrywings:
Pre-Primer: 17 April 2014                 Alle ander afdelings: 8 May 2014

 

Afdeling Wenners 2014 / Section Winners 2014

Programme / Programmes

 Afdelingshoofde / Heads of Section

 

Welcome

Welcome to the website of the Kempton Park Eisteddfod.
Please read the new syllabus carefully as a lot of changes have been made.
This year, for the first time, participants will be entered online,
so we are counting on your cooperation and patience with the big change.

Click here for guidelines on how to affiliate
When you have read the guidelines, click here to Affiliate

Click here to log on

Guidelines for entry: Guidelines_for_entry_-_Version_1_-_1_February_2014.pdf


Closing date for entries:
Pre-Primary: 17 April 2014                   Other sections:  8 May 2014