2015 - Ons 40ste bestaansjaar!


Welkom

Welkom by die webtuiste van die Kemptonparkse Kunswedstryd.
Lees asb die nuwe sillabus sorgvuldig deur aangesien daar baie veranderinge aangebring is.

Inskrywings word aanlyn gedoen.

Om te affilieer of u affiliasie te hernu (onthou dit moet jaarliks hernu word), stuur asb vir ons 'n e-pos met die volgende besonderhede: Naam van skool / instansie /privaat persoon, kontaknommer en e-pos adres wat gebruik moet word as gebruikersnaam.

Affiliasiefooie:

Skole en kleuterskole - R 250

Ateljees(Drama, musiek, model, dans en kuns) - R 200

Privaat - R 50

Om aan te teken, kliek hier.

 

Sluitingsdatums vir inskrywings:

Pre-Primer: 22 April 2015

Ander afdelings: 14 Mei 2015

 

Kliek hier vir Afrikaanse Voorgeskrewe  Gedigte.

 

2015 - Our 40th anniversary!

 

Welcome

Welcome to the website of the Kempton Park Eisteddfod.
Please read the new syllabus carefully as a lot of changes have been made.


Entries are done online. 

To affiliate or to renew your affiliation (rememember it should be renewed annually), please send us an e-mail with the following information: Name of school / institution /private inividual, contact number and e-mail address that should be used as username.

Affiliation fees:

Schools and Pre-Schools - R 250

Studios (Drama, music, modelling, dance and art) - R 200

Private - R 50

To log in, click here.


Closing date for entries:


Pre-Primary: 22 April 2015

Other sections: 14 May 2015

 

Click here for English Prescribed Poems.